2017/4
Olle Risberg 
Non-naturalism, naturalism eller misstagsteori?
Lars Bergström 
Risbergs naturalism
Jesper Grip 
Hemnet och Foucault – en kommentar
Lars Bergström
om Vårt klot så ömkligt litet av Ulf Danielsson
Hans Ruin
om Taking Life av Torbjörn Tännsjö
Ludvig Beckman
om Vänsterdocenten av Torbjörn Tännsjö
Lars Bergström
om Hedonismen och dess kritiker av J. Mikael Olsson
Jonas Olson om
Mary Wollstonecraft av Lena Halldenius
Lars Bergström
om Positivismstrider av Carl-Göran Heidegren

2017/3

Göteborgsnummer
Anna-Sofia Maurin & Susanna Radović Förord
Dorna Behdadi ”Theory of Mind” och fenomenellt medvetande
David Brax Vad gör hatbrott värre än andra brott?
Alla Choifer Att förstå sig själv och att förstå den andre
Paul Gorbow Essens, att sammanfalla och karaktärisering
Jacob Leth Fink Aristoteles om moralisk blindhet
Sofia Jeppson Förtjänst och straff
Anna-Sofia Maurin Metafysik och (annan) vetenskap


2017/2

Per Algander  Värdet av att existera                                  
Svante Nordin  Yarmouthmysteriet och frågan om bevisvärdering
     inför rätta                                                      
Eric Johannesson  Monty Hall-problemet                         
Martin Peterson  Moralens geometri                                 
Jonas Olson  Bergström om normativa skäl                                   
Lars Bergström  Replik om normativa skäl                                    
Frans Svensson om Aristoteles etik av Anders Hansson                   
Jens Johansson om Tankar om Gud, kristen tro och livets mening
     av Mikael Stenmark 


2017/1
Jakob Håkansson Eklund Empati och fysik
Lars Bergström Kunde något annat ha hänt?
Richard Gustavsson Zhōu Dūnyís filosofi
Ingvar Johansson Mänskliga rättigheter och deras moralfilosofiska
fundament

Sama Agahi
om Strömningar i matematikens filosofi av Petter
Rasmusson
Lars Bergström om Den sista friheten. Om rätten till vår död
av Inga-Lisa Sangregorio


2016/4  
Agnieszka Proszewska  Arne Næss amor Dei intellectualis – kärleken till Gud
     eller till Naturen?                                              

Lars Bergström  Dödens dålighet                                           
Roger Fjellström  Filosofens mord                             
Anders Bartonek  Hemnet och Foucault                                             
Karl Pettersson  Greg Bognar om ideala livslängdstabeller                 
Lars Bergström om Here Be Dragons av Olle Häggström                   
Eric Brandstedt om Klimatetik av Bengt Brülde och
     Göran Duus-Otterström   
Lars Bergström om Upplyst meditation av Sam Harris