2018/3
Stockholmsnummer
Erik Angner  Det lätta och det rätta                                                                                 
Krister Bykvist  Jagträd och välfärd                                                                                 
Richard Dawid  No-Miracles-argumentet utan vetenskaplig realism                        
Kathrin Glüer och Peter Pagin  Växelsemantik (Switcher Semantics)                       
Anandi Hattiangadi  Logik och normativitet                                                                  
Mikael Janvid  Förståelse ur ett kunskapsteoretisk perspektiv    
Jonas Olson  Humes sentimentalism – inte non-kognitivism 

2018/2
Göran Hermerén
Den svårfångade konsten
Svante Nordin
Vad var subjektivismen?
Victor Moberger
Non-naturalism och superveniens
Agnieszka Proszewska ”
En process som kan förändra dig” – om Arne
     Næss tolkning av Spinozas känslofilosofi
Lars Bergström om Medveten mot alla odds av Göran Frankel
Lars Bergström
om Wienkretsen av Karl Sigmund

2018/1
Åsa Burman
Social ontologi
Mattias Berggren
Varför vi trots allt ska ge
Per Bauhn
Agenter, motivation och moral
Ingvar Johansson
Replik till Per Bauhn
Johannes Persson Sten Anttila och Nils-Eric Sahlin
Hur förstå ”och”
     i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?
Stina Björkholm
Moralisk övertygelsegrad och kognitivismens
     eventuella överlägsenhet

2017/4
Olle Risberg 
Non-naturalism, naturalism eller misstagsteori?
Lars Bergström 
Risbergs naturalism
Jesper Grip 
Hemnet och Foucault – en kommentar
Lars Bergström
om Vårt klot så ömkligt litet av Ulf Danielsson
Hans Ruin
om Taking Life av Torbjörn Tännsjö
Ludvig Beckman
om Vänsterdocenten av Torbjörn Tännsjö
Lars Bergström
om Hedonismen och dess kritiker av J. Mikael Olsson
Jonas Olson om
Mary Wollstonecraft av Lena Halldenius
Lars Bergström
om Positivismstrider av Carl-Göran Heidegren