2019/1
Anders Hansson 
Parfits medgivandeprincip
Marco Tiozzo 
Om betydelsen av evidens av högre ordning
Erik Rezazadeh 
Sex enbart för reproduktion
Paul Conrad Samuelsson 
Artificiella medvetanden är vår
     största etiska risk
Kaj Børge Hansen  Om Thorild Dahlquists ”Bidrag till teorin för de
     satslogiska antinomierna”

Ulf Danielsson
om Aristoteles Fysik
Lars Bergström
om Superintelligens av Nick Bostrom

2018/4

Dan Egonsson  Människans moraliska framsteg
Henrik Andersson & Frits Gåvertsson  Pietetsfullt hanterande
      av mänskliga kvarlevor
Anders Bartonek  Tänk om alla skulle göra så, Immanuel?
Olle Risberg  Bergström om metaetisk naturalism
Lars Bergström  Metaetisk naturalism
Olle Risberg  Metaetisk metodologi
Lars Bergström  Metaetikens förklaringsvärde
Jens Johansson om Vetandets gränsmarker av Anders Jeffner
P C Jersild om Etikprofessorn av Torbjörn Tännsjö

2018/3

Stockholmsnummer
Erik Angner  Det lätta och det rätta                                                                                 
Krister Bykvist  Jagträd och välfärd                                                                                 
Richard Dawid  No-Miracles-argumentet utan vetenskaplig realism                        
Kathrin Glüer och Peter Pagin  Växelsemantik (Switcher Semantics)                       
Anandi Hattiangadi  Logik och normativitet                                                                  
Mikael Janvid  Förståelse ur ett kunskapsteoretisk perspektiv    
Jonas Olson  Humes sentimentalism – inte non-kognitivism 

2018/2
Göran Hermerén
Den svårfångade konsten
Svante Nordin
Vad var subjektivismen?
Victor Moberger
Non-naturalism och superveniens
Agnieszka Proszewska ”
En process som kan förändra dig” – om Arne
     Næss tolkning av Spinozas känslofilosofi
Lars Bergström
om Medveten mot alla odds av Göran Frankel
Lars Bergström
om Wienkretsen av Karl Sigmund

2018/1
Åsa Burman
Social ontologi
Mattias Berggren
Varför vi trots allt ska ge
Per Bauhn
Agenter, motivation och moral
Ingvar Johansson
Replik till Per Bauhn
Johannes Persson Sten Anttila och Nils-Eric Sahlin
Hur förstå ”och”
     i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”?
Stina Björkholm
Moralisk övertygelsegrad och kognitivismens
     eventuella överlägsenhet