Objektiv sanning

Enkla matematiska sanningar, som exempelvis att 5 + 7 = 12, är inte sanna – om de nu är sanna – därför att vi tror att de är sanna. Det är just därför de är objektivt sanna (om de är sanna). Om de vore sanna därför att vi tror det, så skulle de bara vara subjektivt sanna.

Skulle vi kunna ta miste? Skulle det möjligen kunna vara så att det inte är sant att 5 + 7 = 12? Nja, vi skulle väl säga att detta är omöjligt, eftersom det är nödvändigt sant att 5 + 7 = 12. Men är det verkligen nödvändigt sant? Vi tror ju att det är nödvändigt sant, men av detta följer ju inte att det är sant att det är nödvändigt sant. Ty i så fall vore det ju bara en subjektiv sanning att det är nödvändigt sant. Det kan ju inte heller vara objektivt sant bara för att vi inte kan betvivla att det är sant. Ty då vore det sant beroende på vår subjektiva förmåga, och därför återigen bara subjektivt sant.

Någon skulle kanske säga att vi kan bevisa att 5 + 7 = 12, och att det därför måste vara sant. Eller åtminstone att det därför är sant. Men att det kan bevisas betyder väl bara att man kan visa att det från vissa axiom, givet vissa slutledningsregler, följer att 5 + 7 = 12. Men är dessa axiom objektivt sanna? Och garanterar verkligen slutledningsreglerna att det som följer av objektiva sanningar också är objektivt sant? Vi tror det, men detta visar som sagt inte att det vi tror är sant.