A priori enligt Wikipedia

Enligt Wikipedia är satsen ”Alla greker är människor” sann a priori, vilket sägs innebära att ”Satsens sanningsvärde är enbart beroende av de ingående begreppens betydelser, och har ingenting att göra med om det existerar människor eller greker”. Men är inte även de grekiska gudarna greker? De är ju grekiska. Och de är väl inte människor. Om de existerar eller inte ska ju inte ha med saken att göra. Här är det något som inte stämmer!