Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Wittgenstein, Ludwig
Filosofiska undersökningar
Översättning: Lars Hertzberg och Martin Gustafsson
 
inbunden | 278 sidor | Tryckår: 2021 
ISBN: 9789172351189
Pris: 220 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Detta är en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi. Filosofiska undersökningar utkom postumt 1953, och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi, där han bland annat introducerar begrepp som “språkspel” och “familjelikhet”. På ett prövande och eftertänksamt sätt rör sig verket utan tydliga avbrott mellan filosofins kärnfrågor: språk och mening, tänkande, förståelse, avsikt, varseblivning och förnimmelse, .

Många reflektioner handlar om hur ord används – ibland i form av påminnelser om hur vi faktiskt talar, ibland i form av påhittade exempel. Andra innehåller små dialoger kring ett filosofiskt problem eller reaktioner på en vilseledande filosofisk bild. Några innehåller obesvarade frågor eller behandlar filosofins egenart.

För översättningen svarar professor emeritus Lars Hertzberg och professor Marting Gustafsson, både verksamma vid Åbo Akademi. De skriver om översättningen i Filosofisk tidskrift 2019:2.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet