Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein (redaktörer)
Aisthesis 2:2
Estetikens historia del 2, andra bandet
 
Inbunden | 528 sidor | Tryckår: 2023 
ISBN: 9789172351202
Pris: 300 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
Estetik kommer av aisthesis, det grekiska ordet för sinnlig varseblivning. På vilket sätt skapar sinnena ett eget fält för vetande? På vilket sätt ska vi förstå deras roll som förmedlare mellan människa och värld, kropp och medvetande, idéer och objekt? Hur ska vi betrakta relationen mellan sinnlig erfarenhet och framväxandet av moderna perceptionsteknologier?

Aisthesis: Estetikens historia del 2 samlar i två band centrala texter som aktualiserar den estetiska teorins historia och utveckling från tiden kring det första världskriget till det tidiga 2000-talet. Det andra bandet rymmer texter av Leonora Carrington, Clarice Lispector, Peter Eisenman, Susan Sontag, Michel Foucault, Fredric Jameson, Jean-François Lyotard, Julia Kristeva, Sylvia Wynter, Jean-Luc Nancy, Rosalind Krauss, Jacques Rancière med flera.

Antologin redigeras av Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola och Sven-Olov Wallenstein, professor i filosofi, Södertörns högskola.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet