Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Marc-Wogau, Konrad m fl (red)
Filosofin genom tiderna 5
Efter 1950
 
2:a reviderade upplagan | Inbunden | 584 sidor | Tryckår: 2000 
ISBN: 978-91-7235-067-0
Pris: 225 Kr. Köp
Lagerstatus: Finns i lager
 
I och med utgivningen av en andra, helt reviderad och starkt utökad upplaga av det femte bandet av Filosofin genom tiderna är verket åter komplett. För den nya upplagan ansvarar Lars Bergström och Staffan Carlshamre. Texterna har sammanställts i sju avdelningar, var och en försedd med en inledande presentation. Här möter mycket av det mest väsentliga som skrivits inom filosofins centrala områden de senaste femtio åren.

Femte bandet rymmer följande texter:
VETENSKAPENS UTVECKLING –
Thomas S. Kuhn: Upptäckandets logik eller forskningspsykologi?
Karl R. Popper: Normalvetenskap och dess faror.
W.V. Quine: Kunskapsteorins naturalisering.

MENING OCH TOLKNING –
Paul Grice: Mening.
John R. Searle: Vad är en talakt?
Hans-Georg Gadamer: Om förståelsens cirkel.
Jacques Derrida: Signatur händelse kontext.
Donald Davidson: Tre slags kunskap.

METAFYSIK OCH SPRÅK –
Saul Kripke: Identitet och nödvändighet.
Hilary Putnam: Hjärnor i näringslösning.
Michael Dummett: Metafysiska tvister om realism.
Nelson Goodman: Anteckningar om den välgjorda världen.

MEDVETANDET OCH JAGET –
John R. Searle: Medvetanden, hjärnor och program.
Daniel Dennett: Tre typer av intentional psykologi.
Derek Parfit: Personlig identitet.

HISTORISK FÖRKLARING, KAUSALITET OCH HANDLING –
Robin George Collingwood: Skillnaden mellan historia och naturvetenskap.
Carl G. Hempel: Generella lagar i historien.
William H. Dray: Orsaksomdömen i historien.
Donald Davidson: Handlingar, skäl och orsaker.
David Lewis: Kan vi bryta mot naturlagarna?

MORALISKT TÄNKANDE –
Philippa Foot: Moraliska föreställningar
Jürgen Habermas: Dogmatism, förnuft och beslut.
Richard Hare: Etisk teori och utilitarism.
Bernard Williams: Utilitarism, ansvar och integritet.
Judith Jarvis Thomson: Ett försvar för abort.

FRIHET OCH RÄTTVISA –
John Rawls: Rättvisa och opartiskhet.
Robert Nozick: Rättvisa och rättigheter.
Charles Taylor: Atomism
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet