Thales Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(bild av bokomslaget)
Popper, Karl R.
Popper i urval
Översättning: Björn Dahlström och Roland Martinsson
 
Inbunden | 479 sidor | Tryckår: 1997 
ISBN: 978-91-87172-86-1
ISBN10: 91-87172-86-0
Pris: 220 Kr.
Lagerstatus: Tillfälligt slut
 
Innehåller:
KUNSKAPSTEORI
Rationalismens ursprung. Försvaret av rationalismen. Kunskap utan privilegier. Kunskap: subjektiv kontra objektiv. Evolutionär epistemologi. Två typer av definitioner. Induktionsproblemet..Demarkationsproblemet.

VETENSKAPSTEORI
Vetenskaplig metod. Falsifikationism kontra konventionalism. Den empiriska basen. Vetenskapens syfte. Den vetenskapliga kunskapens växt. Sanning och närmandet till sanning. Benägenheter, sannolikheter och kvantteorin.

METAFYSIK
Metafysik och kritiserbarhet. Realismen. Kosmologi och förändring. Det naturliga urvalet och dess vetenskapliga status. Indeterminism och mänsklig frihet. Problemet med kropp och själ. Jaget.

SAMHÄLLSFILOSOFI
Historicismen. Social ingenjörskonst bit-för-bit. Suveränitetsparadoxerna. Marx´ teori om staten. Individualism kontra kollektivism. Sociologins autonomi. Rationalitetsprincipen. Mot kunskapssociologin.
 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet