Thales

info@bokforlagetthales.se

Filosofisk litteratur
Till varukorgen
 
Startsida
 
Om Thales
 
Böcker
 
tidskrifter
 
Tema
 
Avtalsvillkor
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Filosofins historia

Tillbaka till kategorierna

Sortera efter titel | Sortera efter författare


Aristoteles: Fysik Pris: 250 kr. Köp

Birnbaum, Daniel och Wallenstein, Sven-Olov: Heideggers väg Pris: 110 kr. Köp

Callergård, Robert (red.): Förnuft, känsla och moral Perspektiv på David Hume. Pris: 190 kr. Köp
Nyskrivna texter om olika aspekter på David Humes filosofi, med anledning av 300-års minnet av hans födelse.

Cassirer, Ernst: Axel Hägerström En studie i samtida svensk filosofi. Pris: 145 kr. Köp

Enkvist, Inger: Spanska tänkare under 1900-talet En introduktion. Pris: 140 kr. Köp
Skildrar fem av 1900-talets mest kända spanska tänkare.

Furberg, Mats: CaOx Språkanalytisk filosofi i Cambridge och Oxford. Pris: 200 kr. Köp

Halldenius, Lena: Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar Pris: 140 kr. Köp

Hansson, Anders: Tre slags etiska teorier Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra.. Pris: 180 kr. Köp

Hegel, G. W. F. : Andens fenomenologi Pris: 220 kr. Köp
Hegels genombrottsverk från 1807.

Hjertström Lappalainen, Jonna: Den enskilde En studie av trons profana möjlighet i Sören Kierkegaards tidiga författarskap. Pris: 155 kr. Köp

Höffe, Otfried: Immanuel Kant Pris: 180 kr. Köp
En introduktion till Kants filosofi - en klar framställning av hans filosofiska utveckling och bedtydelse.

Höijer, Benjamin: Avhandling om den filosofiska konstruktionen Pris: 180 kr. Köp

Kenny, Anthony: Västerlandets filosofi Pris: 220 kr.

Lagerlund, Henrik (red): Svensk filosofi från Rydelius till Hedenius Texter från tre århundraden. Pris: 185 kr. Köp

Lloyd, Genevieve: Det manliga förnuftet Pris: 125 kr. Köp

Malmgren, Helge: Immediate Knowledge A Study in G. E. Moore´s Epistemology. Pris: 70 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 1 Antiken Medeltiden Renässansen. Pris: 200 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 2 1600-talet 1700-talet. Pris: 195 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad (red): Filosofin genom tiderna 3 1800-talet. Pris: 180 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 5 Efter 1950. Pris: 225 kr. Köp

Marc-Wogau, Konrad m fl (red): Filosofin genom tiderna 4 1900-talet före 1950. Pris: 225 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart: Konrad Marc-Wogau En livsresa från Moskva till Uppsala. Pris: 290 kr. Köp

Nordenfelt, Lennart (red.): Filosofi och medicin Från Platon till Foucault. Pris: 160 kr. Köp
Filosofi och medicin samlar och presenterar inträngande och överskådligt ett antal historiska gestalter som givit viktiga bidrag till medicinens filosofi, från Platon till Foucault.

Orlowski, Aleksander och Ruin, Hans (red): Fenomenologiska perspektiv Studier i Husserls och Heidggers filosofi. Pris: 165 kr. Köp

Popper, Karl R: En intellektuell självbiografi Pris: 125 kr. Köp
Poppers personliga skildring av sin filosofiska och vetenskapliga utveckling.

Sara Danius, Cecilia Sjöholm och Sven-Olov Wallenstein: Aisthesis Estetikens historia del 1. Pris: 250 kr. Köp

Strömholm, Stig och Frändberg, Åke (red): Rättsteoretiska klassiker Pris: 160 kr. Köp

Svensson, Gunnar: Wittgenstein om kunskap och visshet Pris: 135 kr. Köp

Ulfstedt, Hans-Jörgen: Existens och omdömesakt En Brentanostudie. Pris: 55 kr. Köp

Wedberg, Anders: Filosofins historia Antiken och medeltiden. Pris: 160 kr. Köp
En framställning av den västerländska filosofins historia från den äldsta grekiska naturlfilosofin till medeltidens förebådande av den nyare tiden.

Wedberg, Anders: Filosofins historia Nyare tiden till romantiken. Pris: 165 kr. Köp
Skildrar huvudriktningar inom den nyare tidens filosofi såsom rationalismen, empirismen och Kants förnuftkritik. Marx socialism och dialektiska materialism behandlas i ett appendix.

Wedberg, Anders: Filosofins historia. Från Bolzano till Wittgenstein. Pris: 200 kr. Köp
Tredje bandet av Wedbergs filosofihistoria.

Wetterström, Thomas: Intention and Communication An Essay in the Phenomenology of Language. Pris: 50 kr. Köp

 

Synpunkter på innehållet på webbplatsen: info@bokforlagetthales.se
Synpunkter på hur webbplatsen fungerar: thales@collegit.se

Om cookies och integritet